วันที่ 1 กันยายน 2566 นายประยูร ชาติชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาเนื่องในวันอาเซียน ซึ่งจัดโดยกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม