วันที่ 4 มีนาคม 2567 นายประยูร ชาติชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรยกย่องการทำความดีให้กับนักเรียนสารวัตรนักเรียนโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือกิจกรรมโรงเรียนตลอดการศึกษา 2566