วันที่ 4 มีนาคม 2567 นายประยูร ชาติชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ให้เกียรติมอบรางวัลแสดงความยินดีกับนักกีฬาวอลเลย์บอลของโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ที่เข้าร่วมการแข่งขัน วอลเลย์บอล CRICS Volleyball Invitational Tournament ที่โรงเรียนคริสเตียนนานาชาติเชียงราย เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2567 ได้รับรางวัลชนะเลิศ
รายชื่อนักกีฬามีดังนี้
น.ส. เจนริรา ศรีจันทร์ ม.3/2
น.ส. วิรัญชนา ตั๋นเพย ม.3/2
น.ส. บงกช ใจขาว ม.3/3
น.ส. ปัฐมาพร บุญเสนา ม.3/3
น.ส. เบญญาพร สุภาษี ม.3/4
น.ส. สู่ขวัญ รัสดาดาน ม.3/4
น.ส. ณัฎฐนันท์ ใจทัศน์ ม.3/4
น.ส. สุพรรษา พลปราบ ม.3/4
น.ส. กัญญาภัทร หันชะนา ม.4/3