วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 นายนรินทร์ เชื้อหมอ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครู ให้เกียรติมอบของขวัญแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา