วันที่ 6 กันยายน 2566 นายประยูร ชาติชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม มอบหมายให้ นายเศรษฐกิจ บุญเกิด ผู้ช่วยผู้อำนายการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “นักพัฒนารุ่นเยาว์” ซึ่งจัดโดยคณะนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในด้านจิตอาสา ภาวะความเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม และการปลูกฝังอุดมการณ์ในการทำงานเพื่อชุมชนและสังคม ณ หอประชุมอ้ายฟ้า โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม