วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 นายประยูร ชาติชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม มอบหมายให้ นายภัทรดนัย หวลศรี ครูผู้สอนภาษาจีน นำนักเรียนชมรมเชิดสิงโต แผนการเรียนภาษาจีน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เข้าร่วมแสดงในพิธีเปิดกิจกรรมวันตรุษจีน ของโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม ณ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย