นักเรียนสามารถดูตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ได้จากลิงค์นี้ https://mengrai.ac.th/schedule