วันที่ 25 กันยายน 2566 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม โดยคณะกรรมการสภานักเรียน จัดงานมุทิตาจิตให้กับครูผู้เกษียณอายุราชการ 3 ท่านได้แก่ นางกฤติกา อุดปิน , นางดวงฤดี บุญเรือง และนายสมเพ็ชร หาญแก้ว ณ หอประชุมอ้ายฟ้า โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม