วันที่ 23 มีนาคม 2567 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม จัดการสอบวัดความรู้พื้นฐานนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567