วันที่ 29 มกราคม 2567 นายประยูร ชาติชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร และคณะครูจากโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ จังหวัดพัทลุง ที่เข้าศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการโรงเรียนด้วย e-School เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดทักษะและประสบการณ์ตามมาตรฐานวิชาชีพ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม