วันที่ 15 กันยายน 2566 นายประยูร ชาติชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม มอบหมายให้ นายนรินทร์ เชื้อหมอ พร้อมด้วยคณะครู ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร และคณะครูจากโรงเรียนในจังหวัดลำปาง ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานระบบ e-School