ที่อยู่

ที่อยู่ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย
113 หมู่ 3 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

ข้อมูลติดต่อ

โทรศัพท์ 053-705944
โทรสาร 053-705910
ในวันเวลาราชการ
วันจันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30น.

E-mail