โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมขอแสดงความยินดีกับ นายพูนศักดิ์ สุธีชัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในโอกาสเลื่อนวิทยฐานะเป็น ครูชำนาญการพิเศษ