วันที่ 18 สิงหาคม 2566 นายประยูร ชาติชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม มอบหมายให้ นายนรินทร์ เชื้อหมอ รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธิเปิดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ซึ่งจัดโดยกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม โดยมีกิจกรรมการประกวดแข่งขัน การจัดนิทรรศการ และเกมการละเล่นต่างๆ มากมาย