วันที่ 14 กันยายน 2566 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสำหรับนักเรียนเรียนรวม ณ หอประชุมอ้ายฟ้า โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม โดยได้รับเกียรติจาก นายชวลิต ขอนพิกุล รองนายกเทศบาลตำบลบนางแล เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายในครั้งนี้