วันที่ 24 มกราคม 2567 นายประยูร ชาติชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (สืบสานภูมิปัญญา) ณ ลานใต้ต้นไทร หน้าอาคารลาวเม็ง โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม โดยมีกิจกรรฐานการเรียนรู้ดังนี้

1. ฐานใบตอง (ทำกรวยดอกไม้ และหุ้มกระถางด้วยงานใบตอง)

2. ฐานดอกไม้ใบเตย (ดอกกุหลาบใบเตย)

3. ฐานตุงล้านนา

4. ฐานขนมล้านนา (ขนมเทียน)