วันที่ 24 มกราคม 2567 นายประยูร ชาติชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ณ หอประชุมอ้ายฟ้า โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ซึ่งจัดโดยกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ เพื่อให้นักเรียนได้ความรู้และฝึกทักษะเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เทคนิคและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนภาษาอังกฤษจากกิจกรรมต่างๆ