วันที่ 18 สิงหาคม 2566 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการของกลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ict และเครือข่าย ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้รับเหรียญรางวัลดังนี้

1. เหรียญทองแดง การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ม.1-3

2. เหรียญเงิน การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง 3D ม.1-3

3. เหรียญทอง การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ ม.1-ม.6

4. เหรียญทอง การประกวดภาพยนตร์สั้น บูรณาการภาษาจีน ม.1-ม.6

5. เหรียญทอง การประกวดภาพยนตร์สั้น บูรณาการภาษาไทย ม.1-ม.6

6. เหรียญทอง การประกวดภาพยนตร์สั้น บูรณาการภาษาอังกฤษ ม.1-ม.6

7. เหรียญทอง การแข่งขันการออกแบบกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์ (Motion Infographic) ม.4-6

8. เหรียญเงิน การแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งเร็ว ม.4-6

9. เหรียญทองแดง การแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งเร็ว ม.1-3