วันที่ 10 มกราคม 2567 นายประยูร ชาติชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ให้เกียรติเป็นประธาน ทำกิจกรรมเปลี่ยนผ้าสไบห่มองค์พระพุทธรูปประจำโรงเรียน บริเวณหน้าอาคารลาวเม็ง เพื่อความเป็นศิริมงคล