วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 นายประยูร ชาติชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเด็กรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย