วันที่ 26 มกราคม 2567 นายประยูร ชาติชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในด้านระเบียบกฏหมายการดำเนินการทางวินัย จริยธรรม และแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพม.เชียงราย ณ โรงแรมเอ็มบูทีค รีสอร์ท เชียงราย