นักเรียนสามารถสมัครเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567 ได้จากลิงค์นี้ https://sites.google.com/mengrai.ac.th/2567