วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 นายประยูร ชาติชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม มอบหมายให้ นายนรินทร์ เชื้อหมอ รองผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการตำบลนางแล “โครงการประชุมแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาแบบยั่งยืนตำบลนางแล“ หารือและร่วมวางแผนเรื่องการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนางแล