วันที่ 20 มีนาคม 2567 นายประยูร ชาติชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อกำหนดกรอบแนวทางการปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม