thumbThumbnail Image 1

Walk Run Bike

Mengrai School's

39th Anniversary Charity Race 2019

                   การเดิน วิ่ง ปั่น การกุศล 39 ปี โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม เพื่อระดมทุนทรัพย์สนับสนุนการปรับปรุงโรงอาหารข่าวประชาสัมพันธ์Thumbnail Image 1

Thumbnail Image 1

Thumbnail Image 1
ประเภทการแข่งขัน


Thumbnail Image 1ค่าสมัคร/สิ่งที่จะได้รับ

แบบเสื้อและขนาดเสื้อ

เหรียญที่ระลึก

เลขบัญชี