โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม

โรงเรียนของชุมชนที่ SMART


กิจกรรม โรงเรียน


ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา


วันที่ 7 มิถุนายน 2564 จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์

อ่านต่อ

ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ


วันนี้ 25 เมษายน 2564 ทางโรงเรียนดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ภายในบริเวณโรงเรียนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

อ่านต่อ

ผ่านการทดสอบมาตรฐาน


โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมได้ผ่านขั้นตอนการทดสอบสถานประกอบการณ์สถานศึกษาเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการป้องกันไวรัส COVID-19 กระทรวงสาธารณสุข

อ่านต่อ

มอบรางวัลคนดีศรีเม็งราย


วันที่ 28 มกราคม 2564 นายประยูร ชาติชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมให้เกียรติมอบรางวัล"คนดีศรีเม็งราย"แก่คณะครูและบุคลากร

อ่านต่อ

ต้อนรับคณะดูงาน


วันที่ 25 มกราคม 2564 รองผู้อำนวยการพนมรส ดีนาน และคณะ ให้การต้อนรับ คณะครูจากโรงเรียนเชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ในโอกาส ศึกษาดูงานกิจการนักเรียน

อ่านต่อ

วันครู 2564


วันที่ 16 มกราคม 2564 ผู้อำนวยการประยูร ชาติชำนาญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครู เข้ารับเกียรติบัตรครูดีเด่น เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2564

อ่านต่อ

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง