รเอเอฟเอส ที่ได้รับคัดเลือกเป็น อาสามัครเอเอฟเอสดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2565 ระดับเอเอฟเอสเขตเชียงราย

วันที่ 23 กันยนยน 25

Read more

รับรางวัลเหรียญเงินจากการแข่งขันประกวดเรียงความหัวข้อ “รักแม่ทุกวัน พระคุณนั้นลูกบูชา” จัดโดยเครือข่ายเยาวชนพุทธอาสา

#ยินดีกับคนเก่ง วันท

Read more

โล่เกียรติคุณในฐานะอุปนายกสมาคมผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทยดีเด่น จากสมาคมผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย

โรงเรียนเม็งรายมหารา

Read more

มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับคณะครูกลุ่มสาระภาษาไทย ที่สามารถจัดการเรียนรู้จนส่งผลให้สถานศึกษามีคะแนนเฉลี่ย o-net สูงกว่าค่าเป้าหมาย

วันที่ 6 มิถุนายน 25

Read more