พิธีถวายทุนการศึกษาให้กับนักเรียน โดยพระมหาทรงธรรมญาณ ฐิตธมฺโม (เตจะสิทธิ์) เจ้าอาวาสวัดดอนมูล และเจ้าคณะตำบลปล้อง เขต2

วันที่ 23 กันยายน 25

Read more

รเอเอฟเอส ที่ได้รับคัดเลือกเป็น อาสามัครเอเอฟเอสดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2565 ระดับเอเอฟเอสเขตเชียงราย

วันที่ 23 กันยนยน 25

Read more

รับรางวัลเหรียญเงินจากการแข่งขันประกวดเรียงความหัวข้อ “รักแม่ทุกวัน พระคุณนั้นลูกบูชา” จัดโดยเครือข่ายเยาวชนพุทธอาสา

#ยินดีกับคนเก่ง วันท

Read more

โล่เกียรติคุณในฐานะอุปนายกสมาคมผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทยดีเด่น จากสมาคมผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย

โรงเรียนเม็งรายมหารา

Read more

มุทิตาจิตกับครูผู้เกษียณอายุราชการในงาน “เกียรติยศแห่งความเป็นครูไทย” จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย

วันที่ 17 กันยายน 25

Read more