เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง










คู่มือประชาชนโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม



วันที่19 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ได้จัดการประชุมผู้ปกครองเครือข่ายขึ้น เพื่อการดำเนินงานสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านและสถานศึกษา และยังมีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ แนวคิดระหว่างผู้ปกครอง ครู และนักเรียนในสถานศึกษา
ทางโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม กราบขอบพระคุณผู้ปกครองเครือข่ายทุกท่าน ที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.36

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายปราโมทย์ นพวงศ์

วิสัยทัศน์ โรงเรียน
วิสัยทัศน์ สถานศึกษาของชุมชน ที่มีคุณภาพ ปลูกฝังคุณธรรม สืบสานภูมิปัญญา พัฒนาสู่อาเซียน เอกลักษณ์ โรงเรียนของชุมชน อัตลักษณ์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้

Designed by eTDS TechnoSys
Click here to donate
ปฏิทินโรงเรียน

การเรียนการสอนโดยใช้ iPad


Get the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module
Daily Forecast
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์