เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง


คู่มือประชาชนโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมวันที่11 พฤศจิกายน 2560 ผู้บริหาร รองผู้บริหาร โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม มอบเกียรติบัตร และทุนการศึกษาตามแต่ละประเภท ดังนี้ 1.มอบเกียรติบัตรแก่คุณครู บุคคลากร ในประเภท คนดีศรีเม็งรายฯ 2.โควตา "รางวัลนักเรียนดีศรีเม็งราย" ที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม ประจำปี2560 (ทุนผู้ปกครองและครูโรงเรียนเม็งรายฯ) 3.ทุนการศึกษา นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม ประจำภาคเรียนที่2/2560 (กองทุนศีลคุณากร)

 


วันที่19 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ได้จัดการประชุมผู้ปกครองเครือข่ายขึ้น เพื่อการดำเนินงานสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านและสถานศึกษา และยังมีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ แนวคิดระหว่างผู้ปกครอง ครู และนักเรียนในสถานศึกษา
ทางโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม กราบขอบพระคุณผู้ปกครองเครือข่ายทุกท่าน ที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.36

ช่าวการศึกษา kruthai.info

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายปราโมทย์ นพวงศ์

วิสัยทัศน์ โรงเรียน
วิสัยทัศน์ สถานศึกษาของชุมชน ที่มีคุณภาพ ปลูกฝังคุณธรรม สืบสานภูมิปัญญา พัฒนาสู่อาเซียน เอกลักษณ์ โรงเรียนของชุมชน อัตลักษณ์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้

Designed by eTDS TechnoSys
Click here to donate
ปฏิทินโรงเรียน

การเรียนการสอนโดยใช้ iPad


Get the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module
PTT Oil Price
Daily Forecast
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์