เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง


คู่มือประชาชนโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมได้นำนักกีฬาเจ้าหน้าที่ และดุริยางค์เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มย่อยที่ 1 ณ สนามกีฬากลางป่าอ้อดอนชัย

 


รองศุภรินทร์ รักกระเปา มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนทีได้รับรางวัลยุวชนประกันภัยดีเด่น ประเภทเพลง ระดับจังหวัด นายณัฐพงษ์  สิทธิแก้ว นายชาญวุธ  สมประสงค์ นายนรากร จินดาธรรม นายจักรพงษ์  หมือแล นางสาวกนิษฐา ต๊ะต้องใจ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.36

ช่าวการศึกษา kruthai.info

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายปราโมทย์ นพวงศ์

วิสัยทัศน์ โรงเรียน
วิสัยทัศน์ สถานศึกษาของชุมชน ที่มีคุณภาพ ปลูกฝังคุณธรรม สืบสานภูมิปัญญา พัฒนาสู่อาเซียน เอกลักษณ์ โรงเรียนของชุมชน อัตลักษณ์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้

Designed by eTDS TechnoSys
Click here to donate
ปฏิทินโรงเรียน

การเรียนการสอนโดยใช้ iPad


Get the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module
PTT Oil Price
Daily Forecast
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์