เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง


คู่มือประชาชนโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมวันที่21 พฤศจิกายน 2560 นายปราโมทย์ นพวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม มอบเกียรติบัตรให้แก่ครูผู้ฝึกซ้อม และนักเรียน ในกลุ่มสาระวิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ จากการเข้าร่วมการแข่งขัน "ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่67 ประจำปีการศึกษา2560 ระหว่างวันที่ 8,10,11 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม โรงเรียนพานพิทยาคม และโรงเรียนพานพิเศษพิทยาคม

 


วันที่19 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม จัดการประชุมผู้ปกครอง เพื่อให้ผู้ปกครองทราบถึงการประเมินผลการเรียนของนักเรียนทำให้ทราบถึงพัฒนาการด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริมพัฒนาการเรียนของผู้เรียนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัด ณ หอประชุมอ้ายฟ้า โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.36

ช่าวการศึกษา kruthai.info

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายปราโมทย์ นพวงศ์

วิสัยทัศน์ โรงเรียน
วิสัยทัศน์ สถานศึกษาของชุมชน ที่มีคุณภาพ ปลูกฝังคุณธรรม สืบสานภูมิปัญญา พัฒนาสู่อาเซียน เอกลักษณ์ โรงเรียนของชุมชน อัตลักษณ์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้

Designed by eTDS TechnoSys
Click here to donate
ปฏิทินโรงเรียน

การเรียนการสอนโดยใช้ iPad


Get the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module
PTT Oil Price
Daily Forecast
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์