เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง


คู่มือประชาชนโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมวันที่19 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม จัดการประชุมผู้ปกครอง เพื่อให้ผู้ปกครองทราบถึงการประเมินผลการเรียนของนักเรียนทำให้ทราบถึงพัฒนาการด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริมพัฒนาการเรียนของผู้เรียนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัด ณ หอประชุมอ้ายฟ้า โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 


วันที่11 พฤศจิกายน 2560 ผู้บริหาร รองผู้บริหาร โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม มอบเกียรติบัตร และทุนการศึกษาตามแต่ละประเภท ดังนี้ 1.มอบเกียรติบัตรแก่คุณครู บุคคลากร ในประเภท คนดีศรีเม็งรายฯ 2.โควตา "รางวัลนักเรียนดีศรีเม็งราย" ที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม ประจำปี2560 (ทุนผู้ปกครองและครูโรงเรียนเม็งรายฯ) 3.ทุนการศึกษา นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม ประจำภาคเรียนที่2/2560 (กองทุนศีลคุณากร)

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.36

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายปราโมทย์ นพวงศ์

วิสัยทัศน์ โรงเรียน
วิสัยทัศน์ สถานศึกษาของชุมชน ที่มีคุณภาพ ปลูกฝังคุณธรรม สืบสานภูมิปัญญา พัฒนาสู่อาเซียน เอกลักษณ์ โรงเรียนของชุมชน อัตลักษณ์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้

Designed by eTDS TechnoSys
Click here to donate
ปฏิทินโรงเรียน

การเรียนการสอนโดยใช้ iPad


Get the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module
Daily Forecast
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์