เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง


คู่มือประชาชนโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมวันที่28 สิงหาคม 2560 ได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระยะที่1 ณ ห้องราชพฤฯ และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์1 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม

 


วันที่25 สิงหาคม 2560 ได้จัดการประชุมนิเทศติดตามการจัดการศึกาาเรียนรวม โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมราชพฤฯ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.36

ช่าวการศึกษา kruthai.info

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายปราโมทย์ นพวงศ์

วิสัยทัศน์ โรงเรียน
วิสัยทัศน์ สถานศึกษาของชุมชน ที่มีคุณภาพ ปลูกฝังคุณธรรม สืบสานภูมิปัญญา พัฒนาสู่อาเซียน เอกลักษณ์ โรงเรียนของชุมชน อัตลักษณ์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้

Designed by eTDS TechnoSys
Click here to donate
ปฏิทินโรงเรียน

การเรียนการสอนโดยใช้ iPad


Get the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module
PTT Oil Price
Daily Forecast
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์