เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง


คู่มือประชาชนโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม


เนื่องด้วยศูนย์เครือข่ายส่งเสริมการเรียนการสอน ภาษาจีน โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมการข่งขันทักษะภาษาจีนขึ้น เมื่อวันที่21 สิงหาคม 2560 โดยเข้าแข่งขันดังนี้
1.รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทานภาษาจีน ระดับภาคเหนือ
นายอภิสิทธิ์ อนุรักษ์วัฒนากุล

2.รางวัลชนะเลิศ อันดับ1 การแข่งขันเล่านิทานภาษาจีน
นายอภิสิทธิ์ อนุรักษ์วัฒนากุล

3.รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันคัดตัวอักษรจีนระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
เด็กหญิงอารีนา แซ่อือ

4.รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันคัดตัวอักษรจีนระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาววิชุดา ลามา

5.รางวัล เหรียญเงิน การแข่งขันเพลงจีน
นางสาวพิยะดา โชติพันทุ

6.รองชนะเลิศอันดับ1 ระดับเหรียญทอง การแข่งขันระบำเพลงจีน
นางสาวจิรนุช ชัยชนะ
นางสาววรรณิษา 
นางสาวปราณี แซ่หว้า
นางสาวมัณฑนา สุดาจันทร์
นางสาวกัญญารัตน์ จูเปาะ
นางสาววันดี บุญมี

 


ขอแสดงความยินดีกับ

รองผู้อำนวยการวุฒิชัย ใหม่วงศ์ ได้รับรางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา2558 ผลงานดีเด่น ประเภทโครงการ สาขา ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
คุณครูดวงฤดี บุญเรือง ได้รับรางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา2558 ผลงานระดับดีเด่น ประเภท บุคคล สาขา อนุรักษ์มรดกไทย

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.36

ช่าวการศึกษา kruthai.info

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายปราโมทย์ นพวงศ์

วิสัยทัศน์ โรงเรียน
วิสัยทัศน์ สถานศึกษาของชุมชน ที่มีคุณภาพ ปลูกฝังคุณธรรม สืบสานภูมิปัญญา พัฒนาสู่อาเซียน เอกลักษณ์ โรงเรียนของชุมชน อัตลักษณ์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้

Designed by eTDS TechnoSys
Click here to donate
ปฏิทินโรงเรียน

การเรียนการสอนโดยใช้ iPad


Get the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module
PTT Oil Price
Daily Forecast
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์