เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง


คู่มือประชาชนโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมวันที่ 14 กันยายน 2560 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม จัดพิธี มุทิตาจิต ครูผู้ทรงคุณค่า การศึกษาไทย ณ หอประชุมอ้ายฟ้า โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
โดยมีคุณครูเกษียณ ดังนี้ 
1. คุณครูจิราพร  ศรีจันงาม
2. คุณครูกาญจนา สุภาวสิทธิ์
3. คุณครูสุรพันธ์   พิชัยยา
4. คุณครูพันธุ์ชัย แท้สูงเนิน
5. คุณครูพงศ์ธร วงศ์มา

 

เมื่อวันที่22 กรกฎาคม 2560 ทางมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ได้จัด การแข่งขันนิทรรศการภาษาญี่ปุ่นและส่งเสริมการใช้ความรู้ทางภาษาญี่ปุ่นระดับ ม.ปลาย ครั้งที่20 โดยแข่งขันทักษะการเขียนพู่กัน นางสาวอาริยา ผิวผ่อง
และเขตพื้นที่การศึกษา สพม.36 ได้จัดการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม โดยมีการแข่งขันดังนี้

1.เหรียญทอง การแข่งขันตอบปัญหา ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) นางสาวแสงคำ วงศ์แก้ว

2.เหรียญทองอันดับที่4 การแข่งขันคัดลายมือ นางสาวอัปสร งามดวงเพชร

3.เหรียญทองอันดับที่4 การแข่งขันการอ่านออกเสียง นางสาวมลวิภา นนทภา

4.ชนะเลิศอันดับที่1 เหรียญทอง การเปิดพจนานุกรมคันจิ นายนิติศาสตร์ แก้วใส

5.ชนะเลิศอันดับที่1 เหรียญทอง การเปิดพจนานุกรมฟูริกานะ นางสาวอาทิตยา ถิ่นอวน

การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น ระดับภาคเหนือ 2 การแข่งขัน
1.ชนะเลิศเหรียญทอง การเปิดพจนานุกรมคันจิ(ไปต่อระดับประเทศ) นายนิติศาสตร์ แก้วใส

2.ชนะเลิศอันดับที่1 เหรียญทอง การเปิดพจนานุกรมฟูริกานะ(ไปต่อระดับประเทศ) นางสาวอาทิตยา ถิ่นอวน

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.36

ช่าวการศึกษา kruthai.info

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายปราโมทย์ นพวงศ์

วิสัยทัศน์ โรงเรียน
วิสัยทัศน์ สถานศึกษาของชุมชน ที่มีคุณภาพ ปลูกฝังคุณธรรม สืบสานภูมิปัญญา พัฒนาสู่อาเซียน เอกลักษณ์ โรงเรียนของชุมชน อัตลักษณ์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้

Designed by eTDS TechnoSys
Click here to donate
ปฏิทินโรงเรียน

การเรียนการสอนโดยใช้ iPad


Get the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module
PTT Oil Price
Daily Forecast
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์