เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง


คู่มือประชาชนโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมวันที่21 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม จัดกิจกรรม โดยมีผู้บริหาร คณะครู นักศึกษาฝึกประสบการณ์ และนักเรียนร่วมสมทบทุนตามโครงการก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 โรงพยาบาล

 


วันที่ 30 พ.ย. - 01 ธ.ค. 2560  โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม จัดการกิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา2560 โดยมีผู้บริหาร  รองผู้บริหาร คณะครู นักศึกษาฝึกประสบการณ์ และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้นักเรียนได้มีความสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา และให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง โดยสถานที่จัด  ณ  โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.36

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายปราโมทย์ นพวงศ์

วิสัยทัศน์ โรงเรียน
วิสัยทัศน์ สถานศึกษาของชุมชน ที่มีคุณภาพ ปลูกฝังคุณธรรม สืบสานภูมิปัญญา พัฒนาสู่อาเซียน เอกลักษณ์ โรงเรียนของชุมชน อัตลักษณ์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้

Designed by eTDS TechnoSys
Click here to donate
ปฏิทินโรงเรียน

การเรียนการสอนโดยใช้ iPad


Get the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module
Daily Forecast
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์