ประจำปีการศึกษา 2555
 
ข่าวประกาศ !!

ข้อปฏิบัติในการใช้ โปรแกรม
1.โปรแกรมได้เปิดให้ลงทะเบียน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
2.เมื่อลงทะเบียนแล้วให้จดรหัสผ่านไว้
3.เมื่อกำหนดรหัสผ่านแล้วให้ทดสอบโดยเข้าสู่ระบบ
4.เมื่อเข้าสูระบบแล้วให้ตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องหรือไม่
5.หากมีปัญหาให้แจ้งผู้ดูแลระบบ (ครูสุทธิกิตติ์ จังหาร)

ขั้นตอนการลงทะเบียนชุมนุม
ลงทะเบียน เพื่อกำหนดรหัสผ่าน สำหรับนักเรียนใหม่ และนักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
นักเรียนสามารถเปลี่ยนแปลงการเลือกกิจกรรมได้ตลอดจนกว่าจะหมดเขต

 
ผู้ดูแลระบบ : ครูสุทธิกิตติ์   จังหาร , ครูพิชชยานาฏ   รีรักษ์