"แจ้งนักเรียนชั้น ม.1 - ม.3 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวันในการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลยุวชน "เอสโคล่า" จากกำหนดเดิมคือ วันที่ 22 - 28 ตุลาคม 2559 เปลี่ยนเป็น วันที่ 15 - 21 พฤษจิกายน 2559"